Ringshusstubben

Ringshusstubben, Bekkelagshøgda, bydel Nordstrand, fra Ringshusveien til Bernt Knudsens vei. Navn 1952 etter husmannsplassen Ringshus, gnr. 158/7 under Søndre Hellerud, som lå i Ringshusstubben 3. Plassen ble revet 1974.