Berger

Berger, Sørkedalen, vest for Skansebakken, to bruk.

1. Nordre Berger, gnr. 17/2.

2. Søndre Berger, gnr. 17/12.