Grav gård

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Grav, gård med gnr. 118, lå ved nåværende Alfaset 3. industrivei. Gården nevnes i middelalderen. I 1578 var den ødegård under Hovin. 1841 ble den solgt til eieren av Arveset, og har senere fulgt denne. I dag er Alfaset gravlund anlagt på Gravs og Arvesets grunn.