Kjølberg gård

Kjølberg, gård med gnr. 128. Den lå på området som i dag heter Lille Tøyen, opp mot Grenseveien. Første ledd av navnet kommer sannsynligvis av norrønt Kjóll, skip, brukt som sammenligning mellom et berg og et skipshvelv. Gården nevnes i 1312. Senere hørte den under Nonneseter kloster. I 1632 omtales gården som delt i to, Kjølberg og Kjølberg Ødegård. Kjølberg Ødegård ble 1643 overdratt kansler Jens Bjelke som la bruket inn under Tøyen. I 1681 ble Kjølberg solgt og ble også lagt under Tøyen.