Grefsen gård

Grefsen, gård med gnr. 73 og 75. Navnet var på norrønt Grefsin, usikkert tydet, siste ledd vin, eng. Gården omtales i Akershusregisteret 1310. Gården var delt i flere bruk og parter i middelalderen. Den er i dag delt i 3 gårder: Vestre Grefsen, Nedre Grefsen og Østre Grefsen.

Arne Ogmundssøn (ca. 1360) eller Arne Hanssøn Grefsen (ca. 1690), begge eiere av gården, kan ha fått veien Arnes vei oppkalt etter seg.