Bryn gård

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Bryn, gård med gnr. 137/1, lå ved Østensjøveien 44. Navnet kommer av norrønt Bruvin, av bro og vin, naturlig eng. Gården var delt i to i middelalderen. Etter 1537 forlenet til forskjellige osloborgere. Ble ikke drevet som eget gårdsbruk på 1600-tallet. Gården er revet. Veien Brynshøgda er oppkalt etter gården.