Brynshøgda

Brynshøgda, Bryn, bydel Gamle Oslo og Alna, fra Østensjøveien til Tvetenveien. Navn etter Bryn gård, vedtatt 1929.

9 og 11. Et kontor- og lagerbygg kjøpt av Oslo kommune i 2019 for å ha eiendommen som ny hovedbrannstasjon på Bryn. B ygningen er per 2020 tom.