Lilleberg gård

Lilleberg, gård med gnr. 129/7, lå omtrent i det nåværende krysset Ensjøveien/Sigurd Hoels vei. Gården var opprinnelig skilt ut fra Bergsløkken tidlig på 1800-tallet. Husene brant ned 1932, og eiendommen avga grunn til valsehallene til A/S Christiania Staalværk, som bygde en stor maskinhall; denne brukes nå som lager (Gladengveien 10). På eiendommen lå tidligere også Lilleberg Teglværk.