Bjørnholt gård

Bjørnholt, gård med gnr. 187/4, tidligere plass under Bjørndal gård. Her ble det laget «farsiner», skytematter flettet av kvist. Jordveien opphørte da det ble anlagt et steinbrudd her i forbindelse med at boligstrøket Bjørndal ble utbygd. Nå ligger Bjørnholt skole og Bjørnholt videregående skole, en kombinert ungdomsskole og videregående skole, på dette området. Skolen rommer også en filial av Deichman bibliotek.