Bjørnholt skole

Bjørnholt skole, Slimeveien 15, ungdomsskole (8–10), åpnet 2001 (ark. Narud-Stokke-Wiig). Fra 2007 til 2016 var skolen både ungdomsskole og videregående skole (8–13); den videregående skolen er fra 2016 en egen skole, Bjørnholt videregående skole.

På ungdomstrinnet har skolen en byomfattende avdeling for elever med autismespekterforstyrrelser. Mottaksgrupper. Skolen er også den eneste i Oslo som har et byomfattende tilbud om tospråklig opplæring på engelsk og norsk (International Bilingual Class). Skolen har én tospråklig klasse på hvert trinn. Tilbudet er svært populært i nærområdet, men det er også elever fra andre deler av Oslo. Skoleåret 2022/23 hadde skolen 345 elever.