Slimeveien

Slimeveien, Bjørndal, bydel Søndre Nordstrand, fra Ljabruveien sørover forbi Slime gård til snuplass øst for Meklenborg. Gammel gårdsvei til Slime gård. Gammelt lokalnavn, dokumentert brukt fra ca. 1920. Den nedre delen av veien ble lagt om 1984 i forbindelse med boligutbygging i området. Veien er nå hovedveien inn til boligområdet Bjørndal. Fra Slimeveien og rett sørover går blindveien Beverkollen gjennom et av rekkehusområdene. Nordøstover fra Slimeveien går veien Meklenborgåsen og Sisikveien som sidevei nordover .

15. Bjørnholt skole.

17. Bjørnholt videregående skole.