Slime gård

Slime gård, gård med gnr. 176/1, Slimeveien, Bjørndal, var krongods i 1570-årene. Gårdsnavnet kommer sannsynligvis av norrønt Slima, og viser ifølge navnegranskeren Oluf Rygh («Norske Gaardnavne») til en bekk i nærheten. Slime skrives med -i- mens navn av samme opphav, Slemdal og Slemmestad, skrives med -e-. Gården ble i 1620-årene drevet under Li, gnr. 170. Først i 1660-årene er den selvstendig bruk. Kronen solgte gården i 1665, Slime har senere hatt flere eiere. På 1900-tallet ble en rekke tomter frasolgt og bebygd med bolighus. Det ble drevet tradisjonell gårdsdrift til 1960-årene, da Oslo kommune kjøpte opp inn- og utmark på Slime og Bjørndal samt en rekke eiendommer som grenset til disse gårdene. Hovedbygningen står fortsatt og brukes nå som barnehage.

Gården hadde husmannsplassene Søndre Slime, gnr. 176/6 og Rønning i Slimeveien, Slimebråten, gnr. 176/9, i Meklenborgveien, Åsland, Nyjordet i Nyjordeveien og Slimetangen nede ved Gjersrudtjern, samt Løvli eller Lia som nå er utbygd til et rekkehusområde.

Området er utbygd til boligområdet Bjørndal.