Nyjordeveien

Nyjordeveien, Bjørndal, bydel Søndre Nordstrand, fra Slimeveien østover til byggefeltet Nyjordet. Oppkalt 1985 etter «Nyjordet», tidligere plass under Slime gård. En sidevei til Nyjordeveien er Nyjordstubben.