Hanåa

Hanåa, plass med gnr. 174/3, Hanåveien, tidligere husmannsplass under Hellekindset, nevnes første gang som del av Hellekindset i 1664 som rydningsplass. Fradelt i 1667. Borgereid.