Bakås gård

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Bakås, Søndre Bakås, gård med gnr. 108/1, lå ved Strømsveien 417. Gården tilhørte Gimsøy kloster i middelalderen. På 1700-tallet var gården enkesete for Akers sogneprestembete. Den ble solgt til eieren av Ellingsrud 1742. Gården er revet.

Fra Søndre Bakås ble fradelt:

1. Nordre Bakås, gnr. 108/3, lå ved Strømsveien 419. Revet.

2. Sørli, gnr. 108/5, Gamle Strømsvei 64, tidligere husmannsplass under Bakås, fradelt etter 1903.