Lunden gård

Lunden, gård med gnr. 88/3, gård drevet sammen med Linderud, gnr. 88/1. Lunden var kuskebolig for Linderud. Innviet som kloster 1959, gårdsbygningene ble revet 1963 for oppføring av klosterkirken.