Lunden kloster

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Lunden kloster, Øvre Lunden 5, Lunden gård, også kalt «Maria bebudelseskloster» siden det er viet til Maria bebudelse 1959. Lunden gård ble innkjøpt til klosterformål allerede i 1930-årene, men etableringen av klosteret ble forsinket bl.a. av krigen. Nye bygninger (ark. Sven Bjerke) oppført 1961–63. Nytt alter oppført i klosterkirken 1984.

Søstrene ved Lunden kloster tilhører Dominikanerordenens kontemplative gren og står tilsluttet «Fédération Notre Dame des Prêcheurs», som er en sammenslutning av tilsvarende klostre i Frankrike, Sveits og Norge. Søsterkommuniteten har sitt utspring i et dominikanerinnekloster i Lourdes i Frankrike og ble grunnlagt av søstre derfra i 1951. I 1959 ble klosteret selvstendig (autonomt). Ni søstre (2010).