Finnerud

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Finnerud i nordmarka. Foto: Bjoertvedt / Creative Commons

Finnerud, Sakariasveien 276, plass i Nordmarka med gnr. 26/1, 357 moh, i Sørkedalen vest for Motjernet. Antagelig ryddet som finneplass på 1600-tallet. Den lå under Nordre Skøyen frem til 1876 da den ble utskilt. Den var siden eid av professor P. O. Schiøtt, som lot bygge Schiøttstua på eiendommen 1887 (tilbygg 1980–81). Schiøtts arvinger testamenterte 1950 eiendommen til Oslo kommune, med betingelse om at plassen ikke skulle stykkes opp og at friluftsfolket skulle kunne nyte godt av stedet og omgivelsene. Kommunen overtok 1963. Veiforbindelse fra 1957 da Sakariasveien ble bygd; den er en mye benyttet sykkeltrasé.

Peisestue og kiosk fra 1972, også eget gårdsutsalg. Siden 2008 har Markajentene produsert produkter basert på gode råvarer knyttet til Nordmarka og produsenter på østlandet. De driver småskalaproduksjon av syltetøy, eddiker, chutney, geleer m.m., kjøttprodukter og bakervarer samt har kurs, selskaper og catering.

Finnerudplassen aktivitets- og fritidssenter for funksjonshemmede åpnet 1982, drives av Oslo Røde Kors.

Nordvest for Finnerud ligger Finnerudhøgda, 462 moh. Trigonometrisk punkt.