Sakariasveien

Sakariasveien, Nordmarka, fra Zinoberveien i Sørkedalen ved Tømte til Kikut. Veien ble anlagt 1957 og oppkalt 1991 etter Sakariastjern i Nordmarka sørvest for Fyllingen, trolig et gammelt finnenavn. I den nederste delen av veien villabebyggelse i tillegg til den tradisjonelle sørkedalsbebyggelsen. Ved veien ligger Finnerud og Sakariashytta. Kobberhaughytta har adresse Sakariasveien 145.