Bremsrud

Bremsrud, tidligere gård knyttet til gården Jørgensrud med gnr. 166. Bremsrud lå ved sørøstbredden av Nøklevann i Østmarka og er nevnt allerede i middelalderen. Den ble solgt til Rustad i 1659 og var deretter husmannsplass under Rustad til den igjen ble fradelt sammen med Sarabråten (da Jørgensrud) og ble selvstendig bruk. Det ble overtatt av Thomas Heftye i 1856.

Bremsrud ble delt i to bruk, begge senere revet. Det nedre ble revet i 1921 i forbindelse med drikkevannsrestriksjonene i Nøklevann; det øvre ble revet 1950. Rester av brukene sees fortsatt.

Øvre Bremsrud ble også kalt for «Hübert-stua» eller bare «Hüberten». Denne ble bygget omkring 1860 og var bolig for Thomas Heftyes skogsbestyrer Christoffer Malte Hübert. Senere ble bygningen brukt av Aker kommunes skogforvalter.

Litt sør for Bremsrud lå tidligere hoppbakken som gikk under navnet Frambakken. Det var en 20 m-bakke som var i bruk til 1950-årene. Det er nå fin rasteplass/badeplass og godkjent bålsted ved Bremsrud.