Meklenborg (Bjørndal)

Meklenborg, gård med gnr. 187/5, Meklenborgveien, Bjørndal, tidligere husmannsplass under Bjørndal, utskilt 1907. Gårdsnavnet er et kallenavn etter landskapet Mecklenburg i Tyskland, at det har blitt et gårdsnavn, har sannsynligvis sammenheng med at Oslo-området siden middelalderen hadde en viss handel og skipsfart med Mecklenburg og hansabyene ved kysten av Nord-Tyskland.