Disen gård

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Våningshuset på Disen fotografert rundt 1950. - Foto F. Somonsen / Oslo Museum / Creative Commons

Disen, gård med gnr. 86/690 (86/1), ligger i Kolderups vei 23. Navnet kommer av norrønt dís, gudinne og vin, naturlig eng. Gården tilhørte i middelalderen Oslo bispestol. Privateid fra 1668. Den hadde skiftende eiere og ble drevet som leilendingsgård til 1831. I 1834 oppførte Harald Arnesen det våningshuset som fortsatt står. Ca. 1870 ble verandaen påbygd, utformet som en gresk tempelfront etter tegning av arkitekt Harald Olsen. Det ble drevet gårdsdrift uten avbrudd til 1956, da ble jordene gjort om til boligområde av Disen boligbyggelag. Av gårdsbebyggelsen er hovedbygningen og stabburet bevart, mens en stor driftsbygning og en drengestue er revet. I 1960 ble gården overtatt av KFUK. Den ble restaurert 1990-årene. Etter 40 år i Oslo KFUKs eie ble det gamle gårdsanlegget og tre mål hage i 1999 kjøpt tilbake av Disengrenda Borettslag. I hovedbygningen er det i dag utleielokaler med plass til 50 personer, i annen etasje et møterom og bolig for gårdsbestyreren. På dagtid er det barnehage i en del av bygningen. Hovedbygningen er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt.

Gården hadde fire husmannsplasser 1771: Stor-Engen, Myhrevald, Disenstuen og Årvoldstuen.