Kjelsås gård

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Kjelsås, gård med gnr. 72/1, Kjelsåsveien 138. Navnet er sannsynligvis sammensatt av mannsnavnet Kjetil og ås. Gården nevnes først på 1600-tallet som husmannsplass under Store O. Det er først fra 1780 at gården virkelig ble bygd ut. Den ble da kjøpt av Claus Hanch, som bygde husene. Gården ble utparsellert fra 1947. I dag står bare det store våningshuset, reist 1780–87 igjen. Det er et to-etasjers panelt tømmerhus i empirepåvirket stil, med innebygd svalgang mot tunet. Huset fikk sin endelige utforming under Nils Huus, som bodde fast på gården fra 1787. Daniel Walstads vei er oppkalt etter eieren av gården fra 1873. Gårdens lysthus er flyttet til Norsk Folkemuseum. Våningshuset er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt.