Store O

(Omdirigert fra O, Store (Storo))

Store O, også kalt Storo, gård med gnr. 76/1, lå i Grefsenveien 40. Gården var klostergods i middelalderen. I 1647 nevnes gården som privateid. 1712 ble den kjøpt av Henrik Lachmann. Gården ble lagt under Sandaker. 1822 oppgis at den hadde våningshus til tre husmannsfamilier, men ingen hovedbygning. 1842 kjøpte Hans Hansen gården, den ble da delt i to bruk. Han bygde hovedbygningen, en pusset teglbygning, omkring 1845. Gnr. 76/2 ble 1889 solgt til Peter Andreas Morell på Nedre Grefsen.

Etter utparsellering og boligbygging lå gårdstunet etter hvert omgitt av nyere bebyggelse. Statsbygg overtok etter siste eier, Lilly Storo, i 1987. Bevaringsinteresser forsøkte fra 1990 å få anlegget bevart, men forgjeves. Gårdens gjenværende bygninger, våningshuset og stabburet, ble revet 1995, og det ble deretter oppført en boligblokk på tomten.

Se også strøksartikkelen om Storo.