Sandaker gård

Sandaker gård, Sandakerveien 72, ca. 1925. Foto: Holmsen, Johannes Markus/Oslo Museum

Sandaker, gård med gnr. 78, lå ved tidligere Sandakerveien 72 og nevnes først i 1316. Den var kannikegods og lå under kronen frem til 1671. Gården hadde flere eiere og ble etter hvert bygd ut med store hus. I perioden 1825–40 var gården et sentrum for grundtvigianismen i Norge, da Arnt Bjørnsen Solum og Randi Andersdatter Solum bodde her. I 1831 ble det reist en ny stor hovedbygning med tre fløyer. Gården hadde en stor hage nedover mot Akerselva. Etter flere skylddelinger ble bare Søndre Oset, gnr. 78/4, igjen som gårdsbruk. Gårdsbebyggelsen på Sandaker ble revet i slutten av 1960-årene; der den lå, ligger nå boligblokkene Sandakerveien 74a og 74b og forretningsgården nr. 76. Gården hadde i 1771 fem husmannsplasser: Ohset, Flan, Sandakerbakken, Jeriko og Smedstuen.

Uthus på Sandaker gård. Foto: Johannes Markus Holmsen/Oslo Museum

Referanser i denne artikkelen

Oset

Referanser til denne artikkelen

Sandakerveien