Oset (plass)

Oset, plass med gnr. 78/1, Midtoddveien 40, ble skylddelt fra Sandaker 1850. Den var tidligere husmannsplass. Ble solgt til Kristiania kommune i 1889, som gnr. 78/4.

Nærheten til Maridalsvannet gjorde at kommunen anla drikkevannsinntak ved Oset 1920. Oset rense- og pumpeanlegg ble satt i drift 1971 (ark. Georg Greve og Geir Grung); nytt anlegg 2008. Se Vannforsyningen.