Midtoddveien

Midtoddveien, Kjelsås, bydel Nordre Aker, fra Grefsenveien forbi Lachmanns vei, videre som turvei nordover langs Maridalsvannet. Den nordligste delen av veien er en gammel gårdsvei til gården Midtodden, som veien fikk navn etter 1915. Fra Midtoddveien ved Kjelsås trikkeholdeplas og sørover går blindveien Kjetils vei. Øst for Kjelsås skole går blindveien Myrerdraget østover.

Bygninger m.m.:

2. Forretningsbygg på hjørnet av Kjelsåsveien, oppført for som butikk for Kjelsås Samvirkelag, en krets av Ullevål Samvirkelag, 1932, fra 1981 sammensluttet med Oslo Samvirkelag, nå Coop Prix.

12. Kjelsåstrikkens gamle trikkestall i trikkesløyfen på Kjelsås, funkisbygning oppført 1934, hadde opprinnelig plass til fem trikker av «Gullfisk-typen». Under krigen hadde tyskerne et bensinlager her. I september 1944 ble lageret utsatt for sabotasje idet karer fra Aks 13000 helte sukker i bensintankene, slik at 3500 liter bensin ble ødelagt. Senere er de gamle trikkestallene bl.a. brukt som lokalt kulturhus for ungdom.

40. Oset.