Mortensrud gård

Mortensrud gård, gård med gnr. 179/1, Mortensrudveien. Gården var på 1600-tallet rydningsplass under Oslo Hospital. Gården ble drevet med leilending inntil den ble solgt i 1831. Den er et godt bevart sveitserstilanlegg og er regulert til bevaring. Barnehage i hovedbygningen fra 1990. Gårdens bygninger brukes som aktivitetssenter for nærmiljøet. Låven brant ned i 2005. Boligbyggingen på Mortensrud tok til på gårdens grunn 1985.