Lyngåsveien

Lyngåsveien, Grefsenplatået, mellom Myrerjordet og Grefsen kirkegård, bydel Nordre Aker, fra Grefsenveien til Revefaret. Oppkalt 1930 etter den første som bygde hus ved veien.

I Lyngåsveien fikk Ungdommens Selvbyggerlag kjøpt en tomt på ca. 5 daa, og her ble de første USBL-husene bygd 1951, fire firemannsboliger og en tomannsbolig med til sammen 18 leiligheter og 4 hybler (ark. Thomas Tostrup og Carsten Boyesen). Disse husene ble bygd med stor dugnadsinnsats, litt senere ble husene på Stig bygd på samme måte.

Husene som har adresse Lyngåsveien nr. 11a-e, ble organisert som det første borettslag i USBL i 1952, Lyngåsveien borettslag. På et av husene henger et av Selskabet for Oslo Byes Vels blå skilt som markering av disse første selvbyggerhusene.