Stig (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Stig, boligområde nordøst for Årvoll, bydel Bjerke, utbygd i 1950-årene, navn etter plassen Stig (gnr. 86/103). Grensen mellom Disen og Årvolls eiendommer gikk omtrent langs dagens Årvollveien og Selvbyggerveien, noe som gjør at navnene Stig og Årvoll her ofte er brukt om hverandre. Sagnet forteller at plassens navn skyldes fotspor av en jutul i berget nær ved. For øvrig var det her i eldre tider en vei (sti) over til Hadelandstraktene.

Oslo Østre Skytterlag har i mange år hatt skytebane på Stig. Skytebanen ble før krigen tidvis benyttet av det norske forsvaret. Under krigen var dette en av skytebanene tyskerne brukte til skytetrening. Det var her Viggo Hansteen og Rolf Wickstrøm ble henrettet like etter at de var blitt dømt til døden i en summarisk rettssak i SS- und Polizeigericht Nord i Kristinelundveien 22, 10. september 1941. Ved krysset Årvollveien/Østreheimsveien ble det reist en bauta til minne om Hansteen og Wickstrøm i 1948.

Her og på Årvoll kjøpte Ungdommens Selvbyggerlag (USBL) i 1950 en tomt på ca. 18 daa og bygde tomannsboliger, firemannsboliger og rekkehus på dugnad 1951–52. Husene i Selvbyggerveien ble organisert i borettslagene Stig, Sletta og Bekken, nå Rådyrdalen. I firemannsboligene var det til sammen 66 treromsleiligheter, rekkehusene, som også var på to etasjer, hadde tre soverom. – Se også Årvoll.