Selvbyggerveien

Selvbyggerveien, Tonsenhagen, bydel Bjerke, fra Årvollveien i slyng mot nord og øst, videre sørover forbi Rødbergveien til snuplass. Navnet ble vedtatt 1952 og kommer av at deler av boligområdet ble utbygd ved dugnadsarbeid av Ungdommens Selvbyggerlag. Fra Selvbyggerveien nordøstover går blindveien Årvollia.

Bygninger m.m.:

1. Tidligere forretningsbygg med leiligheter, oppført 1953 av USBL (ark. Håkon Odd Holth). I forretningslokalene hadde Oslo Samvirkelag avd. 90 Snarkjøp (selvbetjeningsbutikk). I 2002 ble det foretatt bruksendring og ombygging idet forretningslokalene ble innredet til boligformål.

3–11. Et rekkehus med 10 enheter bygd 1961, Veslehaugen borettslag.

4–22. 11 firemannsboliger i to og en halv etasje bygd 1950–51, Stig borettslag.

15–121. 12 rekkehus i to etasjer bygd 1951–52, Sletta borettslag.

24–38. Fire firemannsboliger og 12 tomannsboliger i to og en halv etasje oppført 1951–52, Rådyrdalen, tidligere Bekken borettslag, .

112–122 og 124–128. To av blokkene i OBOS-borettslaget Sandbakken.

200. Åsli.