Østreheimsveien

Østreheimsveien, Årvoll, bydel Bjerke, fra Årvollveien nordover tilbake til Årvollveien ved Oslo Østre Skytterlags skytebane. Navn 1932 etter kaféen «Østreheim», som ble drevet av skytterlaget. Ved det øverste krysset Østreheimsveien/Årvollveien står en bauta med portrettrelieffer av Viggo Hansteen og Rolf Wickstrøm, som ble skutt av tyskerne på skytebanen under unntakstilstanden 1941; utført 1946 av Nic Schiøll.

Ved Østreheimsveien ble det 1960 funnet en offerstein og to steinøkser anslagsvis 5000 år gamle.