Bøler skole

Bøler skole, Utmarkveien 4, barne- og ungdomsskole (1–10), oppført 1957. Bøler flerbrukshall med idrettshall og undervisningsrom ligger i tilknytning til skolen og åpnet 2007. Også fotballbane (Bøler idrettsplass). I skolegården står en skulptur av et ekorn, utført av Eilif Mikkelsen. Bygningen der ungdomsskolen holdt til, ble videregående skole i 1973, fra 1976 under navnet Ulsrud videregående skole.

Skolen har en byomfattende klasse for elever med multifunksjonshemninger. Barne- og ungdomsskolen hadde de høyeste elevtallene i skolens historie rundt 1980 (1432 elever til sammen). Skoleåret 2022/23 hadde skolen 793 elever.

Skolekorpset (opprinnelig guttemusikkorps) ble stiftet i 1960, men er senere slått sammen med korpset på Nøklevann skole og går i dag under navnet Bøler og Nøklevann Musikkorps. Bøler skolekor ble stiftet i 1973 og er et av Oslos største skolekor med ca. 80 medlemmer fordelt på aspirantkor og hovedkor.