Utmarkveien

Utmarkveien, Bøler, bydel Østensjø, fra Bølerbakken til Bølerlia. Navnet vedtatt 1955. Lavblokkbebyggelse.

Bygninger m.m.:

2. Bøler senter og Bøler seniorsenter.

4. Bøler skole med Bøler idrettshall.