Bøler senter

Bøler senter, Bølerlia 2, (også med adresse Utmarkveien 2) forretnings- og servicesenter i to etasjer. Senteret ligger sentralt ved Bøler T- banestasjon; det ble oppført parallelt med utbyggingen av drabantbyen. Første del ble tatt i bruk i 1961, et mindre tilbygg i 1965. I 2002 ble det avholdt arkitektkonkurranse om utbygging av senteret, vunnet av Arch Uno AS. Den nye reguleringsplanen for området gav mulighet for å utvide senteret, samt bygge 130 nye leiligheter. I henhold til reguleringsplanen ble det oppført leiligheter i 8 etasjer mot Bølerskrenten og 4 etasjer mot Bølerlia, samt forretninger i en etasje mot Utmarkveien og to etasjer mot Bølerskrenten. Leilighetene er organisert i en vinkel over butikksenteret og har utsikt mot vest og nordvest. De nordvestvendte leilighetene har utkragete karnapper og balkonger som ivaretar dagslysinnslipp og utsikt.

Senteret ble gjenåpnet i juni 2005 etter å ha gjennomgått en totalrenovering. Her er det nå 13 butikker, blant annet dagligvareforretning, jernvarehandel, bokhandel, skoforretning, apotek, vinmonopol og Narvesen-butikk, samt bibliotek, legesenter, tannlegekontor og hudpleie.