Bølerskrenten

Bølerskrenten, Bøler, bydel Østensjø, fra Utmarkveien, krysser Bølerlia, deretter vest- og sørover tilbake til Bølerlia. Navn etter Bøler gård, vedtatt 1955. Bebyggelsen består av lavblokker oppført fra 1956 av USBL.