Nøklevann skole

Nøklevann skole, Bølerlia 75, barneskole (1–7) på Bøler, ikke langt fra Nøklevann, ferdig 1965 (ark. René Philipp). Skolen har byomfattende spesialgrupper for elever med spesielle behov. Også mottaksgruppe. Skolen rehabilitert 2008–09. På det meste var elevtallet 684; i skoleåret 2023/24 var det 333 elever. Ved innkjørselen til skolen står statuen «Skolepiken» av Solveyg W. Schafferer. De fleste elvene fortsetter på ungdomsskolen på Skullerud.

Skolekorps stiftet i 1966; det har siden slått seg sammen med Bøler og går i dag under navnet Bøler og Nøklevann Musikkorps.