Skullerud skole

Skullerud skole, General Ruges vei 100, ungdomsskole (8–10). Skolen var ungdomsskole 1972–85, deretter solgt til Norsk Data som kurssenter. I 1990 ble den kjøpt tilbake av Oslo kommune og bl.a. brukt som flyktningemottak. I 1997 ble bygningen rehabilitert og gjenåpnet som ungdomsskole. I skoleåret 2023/24 hadde skolen 347 elever og dekker samme område som barneskolene Nøklevann og Rustad. Den har en byomfattende spesialklasse, Prosjektlinjen, for elever med diagnoser i autismespekteret. Også mottaksgruppe. Skolen vant Benjaminprisen 2009 for sitt arbeid mot rasisme og diskriminering.