Rustad skole

Rustad skole, Paal Bergs vei 30, barneskole (1–7) innviet 1966 (ark. Paul Cappelen og Torbjørn Rodahl). Skolen har byomfattende spesialgrupper for elever med spesielle behov. Skolen var blant de første i Oslo til å tilby 2. fremmedspråk på barnetrinnet. På 2010-tallet har skolen hatt om lag 500 elever. Rustad Skoles Musikkorps stiftet 8. oktober 1968.

Skolen ligger nær Østensjøvannet og Østmarka og har skolehage, kunstgressbane og svømmehall.

Referanser til denne artikkelen

Paal Bergs vei