Stovner (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
En del av bebyggelsen på Stovner med Stovner senter fotografert i 2007. - Foto C. Hill / Creative Commons

Stovner, sogn og boligstrøk nord for Høybråten, bydel Stovner; navn etter Stovner gård. Småhusbebyggelse etter utparselleringer fra 1910, ofte kalt «Gamle Stovner», omfattende utbygging etter ekspropriasjoner 1960, med rekkehus og forskjellige typer blokkbebyggelse. Sognet omfatter hovedsakelig den gamle småhusbebyggelsen på Stovner, mens det meste av blokkbebyggelsen på Stovner tilhører Fossum sogn. Stovner skole (barneskole) med interimskirke åpnet 1970, Stovner kirke innviet 1979, Stovner videregående skole fra samme år. Stovner sykehjem oppført 1976, nytt sykehjem 2008. Stovner senter fra 1975. Idrettsbane og skianlegg. T-banestasjon 1975. Den tidligere Fossumberget skole ved Stovner senter ble innviet som «bydelsrådhus» 1987. Stovner politistasjon åpnet 1991. Groruddalen Golfklubb, stiftet 1988, benytter Rommen golfbane (9-hulls). Stovnertårnet åpnet 2017.

Stovner borettslag, OBOS-borettslag som består av rekkehus med ialt 192 4-roms leiligheter (ark. NBBLs arkitektkontor), innflytting 1966/69. Husene, som ligger i nærheten av det «gamle» småhusområdet på Stovner, har adresser til Stovnerbakken, Fjellstuveien og Stovnerfaret.

Nedre Stovner borettslag, OBOS-borettslag med 40 rekkehus med i alt 146 leiligheter (ark. Abrahamsen, Grinde og Philip), innflytting 1971–72. Husene som ligger like ved Fossumveien og Østre Aker vei, har adresser til Smiuvegen og Olaus Fjørtofts vei.

Stovnerskogen borettslag, OBOS-borettslag med 9 rekkehus med i alt 80 leiligheter, fullført 1973–74 (ark. Abrahamsen, Grinde og Philip). Husene som ligger like nordøst for Høybråten stasjon, har adresser til Hagaveien.