Hagaveien

Hagaveien, Høybråten, bydel Stovner, fra Nybrottveien til Brolandsveien. Småhus- og rekkehusbebyggelse, nederst ved jernbanen rekkehus i Stovnerskogen borettslag, fra første halvdel av 1970-årene, se Stovner. Navnet vedtatt 1928. Fra Hagaveien vest og sørover i boligområdet går Hagastubben.