Hagastubben

Hagastubben, Høybråten, bydel Stovner, vest og sørover fra Hagaveien. Navnet vedtatt 1995.