Byminner

Byminner, tidsskrift utgitt av Bymuseet, senere Oslo Museum, fra 1955. Det bringer varierte kulturhistoriske artikler fra Oslo om ulike sider ved byen før og nå. Bidragsyterne er både eksterne fagpersoner og museets egne medarbeidere. Museets biblioteket har alle de trykte utgavene tilgjengelig. Tidsskriftet som tidligere var et kvartalsskrift, kommer nå ut tre ganger i året. Det kan fås i abonnement, mens medlemmer av Bymuseets venneforening, Bymuseets venner, får det som en del av medlemsskapet. Redaktør: Kristin Margrethe Gaukstad. I redaksjonen: Gro Røde, Lars Roede, Vegard Skuseth og Øystein Eike.