Christianiamarkedet

Christianiamarkedet, vintermarked opprinnelig avholdt i det gamle Oslo, i 1636 ved Gamle Aker kirke. Året etter ble det avholdt i Gamlebyens Ødemark, men ble på grunn av avstanden til byen flyttet til Christiania torv i 1640-årene. Christianiamarkedet ble avholdt ved fastelavn, i 1667 fastsatt til 25. januar, men fra 1810 igjen i februar. Markedet flyttet til Stortorvet 1736. Mens selve salgsmarkedet fortsatte på Stortorvet, ble «Fjælebods-Trafiken» overført til Youngstorget i 1850–årene. Markedet opphørte offisielt i 1899. Hestemarkedet fortsatte på Stortorvet til etter den første verdenskrig. Også senere har det sporadisk vært arrangert underholdning med etterligning av «Fjælebods-Trafiken» på Youngstorget.