Nedre gate

Nedre gate, Grünerløkka, bydel Grünerløkka, fra Nordre gate langs Akerselva til gangbro ved Østre Elvebakke. Gammelt gatenavn, stammer fra før byutvidelsen 1. januar 1859. Gangbroen er en hengebro fra 1937.

Bygninger m.m.

5. Fabrikk- og kontorbygning oppført 1899 (ark. Ove Ekman og Einar Smith), renovert og ombygd til kontorer 1985. 2009 ombygd til Ny York barnehage (ark. Space Group), kulturbarnehage med 65 plasser.

7. Fabrikkbygning oppført 1896 for tekstilfirmaet A/S Indigo (ark. Ove Ekman og Einar Smith). Det er en sammensatt bygning med fyrhus, verkstedhall og farveri. Kjelehus for sentralvarme med 50 m høy pipe, senere forkortet. På Indigo ble det hovedsakelig trykt mønster og farger på bomullsstoffer. Blått, indigo og kobolt ble fremstilt kjemisk og var populære farger på kjole- og skjortestoff, duker og halstørklær. På det meste arbeidet det 300 her, de fleste var kvinner. Drivkraften kom fra dampmaskin, senere elektrisitet. Til minne om tekstiltrykkingen heter serveringsstedet på det andre siden av Akerselva «Blå».Tekstilproduksjonen i huset varte til 1934, senere ulike virksomheter.

Under okkupasjonen var det her bilverksted som ble brukt av motstandsbevegelsen til kamuflering av biler. Verkstedbygningen ble rehabilitert til kontorer 1989 (ark. Derlick & Mugaas A/S v/ Baard Mugaas). Ny ombygging 2012 (ark. Space Group Arkitekter, Sundt & Tomassen landskapsarkitekter), tildelt Oslo bys arkitekturpris 2013.

8. Tidligere industri- og lagerbygg hvor Tiedemanns Tobakksfabrik hadde kartonasjeproduksjon og lager, senere diverse virksomheter, bl.a. Julius Johansens bokbinderi. Nå ombygd til 59 leiligheter, arkitekter Kritt Arkitekter AS. Leielighetene i gården, som nå kalles «Chateau Apartments», er såkalte apartementsleiligheter som leies ut for kortere tid.