Pressens hus

Pressens hus i Skippergata 24. Foto: Trond Olav Svendsen

Pressens hus, Skippergata 24, Sentrum (tidligere nr. 22-26) åpnet 2021, er tilholdssted for en rekke organisasjoner med tilknytning til norsk dagspresse: Norsk Presseforbund, Fagpressen, faktisk.no, Institutt for Journalistikk, Landslaget for lokalaviser, Mediebedriftenes Landsforening, Norsk Journalistlag, Norsk Lokalradioforbund, Norsk Redaktørforening, Nynorsk pressekontor, NTB, NTB Arkitekst, Inflow Media og SKUP. Huset er et samlingspunkt i Oslo for folk med tilknytning til journalistikken, og rommer foruten kontorer også arealer for kursvirksomhet, foredrag og utstillinger.

Pressens hus ble tatt i bruk 30. april 2021. Idéen om en samlokalisering av pressens organisasjoner er egentlig gammel, men det herværende initiativet ble innledet i 2017 med etableringen av en arbeidsgruppe. I 2019 falt valget på nabogårdene Skippergata 22 og 26. Disse er totalrehabilitert etter tegninger av arkitektkontorene Atelier Oslo og Kima, men med behold av fasadene og enkelte detaljer innvendig. Hovedarealet utgjøres av den tidligere nr. 22, som er hjørnegården mot Prinsens gate. Denne er oppført i 1888 som forretningsgård for importfirmaer med behov for lagerplass; her er den karakteristiske innvendige jernkonstruksjonen beholdt. Bygningen vant Oslo arkitektforenings arkitekturpris for 2021 og Oslo bys arkitekturpris 2022.

NTB holdt fra 1940 til i den nybygde forretningsgården på St. Olavs plass før det flyttet til det gamle Pressens hus i Rosenkrantz' gate 3 i 1965. Fra 1986 holdt NTB til i Holbergs gate 1 og fra 2004 i Oslo Havnelager.