Hasle Bruk

Hasle Bruk A/S, tidligere industribedrift med adresse Hasleveien 3–5, grunnlagt omkring 1890 som jernstøperi og mekanisk verksted. Firmaet laget frem til 1914 ovner og komfyrer, men spesialiserte seg etter hvert på rørprodukter o.l. til vann- og gassforsyning, bl.a. brannhydranter og sluseventiler, og det hadde i midten av 1950-årene 100 ansatte. Bedriften ble avviklet i 1969, men industribygningene er bevart og brukes som barnehage. På området står også en gammel, bevaringsverdig smie.