Trosterud treningssenter

Trosterud treningssenter, Dr. Dedichens vei 24, vedtatt etablert 1967, godkjent som attføringsinstitusjon 1972, og 1988 lagt under daværende bydel Hellerud. Fra 1999 Avdeling Trosterud, én av tre avdelinger i Arbeidstrening Oslo KF. Avdelingen driver arbeidstrening og opplæring i åtte treningsavdelinger: gartneri, småoffset trykkeri, kontortrening, parkarbeid, trevareverksted, montering av elektriske artikler, kantine og allmennfaglig avdeling med variert arbeidstrening. Avdeling Trosterud har siden starten holdt til i lokalene til den tidligere Dr. Dedichens privatklinikk.