Prost Hallings vei

Prost Hallings vei, Teisen, bydel Alna, fra Tvetenveien til Fjellhus allé. Oppkalt 1952 etter Honoratus Halling (1819–86), sogneprest i Østre Aker fra 1875. Tidligere het veien Teisen Allé. Bebyggelsen for en stor del oppført av OBOS 1951–54. Fra Prost Hallings vei til Fjellhus allé går Harald Halvorsens vei.

Bygninger m.m.:

1. Felleshus med bl.a. vaskeri for beboerne i Teisen borettslag, styrerom og vaktmester.

2–8, 3–5, og 12–24. 9 av de 31 blokkene i Teisen borettslag, se Teisen.

10. Teisen gård.