Harald Halvorsens vei

Harald Halvorsens vei, Teisen, bydel Alna, fra Prost Hallings vei til Fjellhus allé. Oppkalt 1954 etter telefonkontrollør Harald Halvorsen (1877–1943), formann i Akerhus Arbeiderparti 1921–27, mangeårig kommunepolitiker i Aker og stortingsrepresentant fra 1922.